Robert: ‘In Nederland wonen ruim meer dan 6 miljoen mensen die ouder zijn dan 60 jaar. De media, de politiek en het bedrijfsleven richten zich, een paar uitgezonderd, tot de groep tot 60 jaar. De senioren lijken niet meer mee te tellen. Dat is toch jammer?’

Ruud: ‘ Ook als je ouder dan 60 bent, heb je nog steeds dromen. En je hebt juist meer tijd om te reizen, nieuwe mensen te ontmoeten, te sporten. En misschien wil je wel je huis verbouwen, of verhuizen. En die ouwe nummers op te zetten waar je vroeger naar luisterde. Of televisiemomenten. Zo zou ik nog de EK finale van ’88 nog wel eens willen terugkijken. Maar ik moet nog even op mijn gouden tijd wachten’

Robert: ‘Wel worden in deze levensfase gezondheid belangrijker. En ook wil je je veilig voelen en financiële zaken goed geregeld hebben. Met Goudentijd spelen wij op deze behoeften in’

Ruud: ‘Goudentijd is een platform voor -en hopelijk ook snel door- senioren. We we willen het platform worden waar senioren zich thuisvoelen en worden geinspireerd op de thema’s veiligheid, vitaliteit en activiteit in de breedste zin des woords. De groep senioren is trouwens nog behoorlijk divers. We richten ons eerst op de groep ‘empty nesters’. Deze senioren zullen hun leven opnieuw vorm gaan geven. Daarna zullen wij ook een platform bieden aan zeventigers, tachtigers en negentigers’

Robert: ‘Waarom wij dit doen? (bulderende lach) Nou, over een paar jaar behoren wij zelf tot de doelgroep. We hebben er dus eigen belang bij  deze zaak op orde te brengen. Even serieus: wij vinden dit echt een verloren doelgroep. Ok, senioren zijn misschien net iets minder handig met internet en social media, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan een eigen platform. Wij gaan dat bieden. En als wij daarmee eraan bijdragen dat senioren een klein beetje nieuwe zingeving vinden, hebben wij ons doel al bereikt’.